Державна бібліотека України для юнацтва

 

159.922.7:615.85
Вітрук, В. Я.
    Розвиток психологічного благополуччя дітей з особливими потребами засобами арт-терапії [Текст] / В. Я. Вітрук, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія Психологія. — 2018. — Вип. 6. — С. 91-96. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

- Анотація

- самоконтроль, емоційний інтелект і рівень міжособистісних потреб у дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Психологія дитини. Педологія. Педопсихологія
  • УДК // Інші види терапії
  • Інклюзія // Психологічна підтримка осіб з особливими освітніми потребами
  • Інклюзія // Особа з особливими освітніми потребами - член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровідУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'