Державна бібліотека України для юнацтва

 

376.064.1
Гаяш, О. В.
    Співпраця закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами як умова реалізації ідей інклюзії [Текст] / О. В. Гаяш // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 58-64. — Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

 

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб. Спеціальні школи
  • Інклюзія // Особа з особливими освітніми потребами - член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровідУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'