Державна бібліотека України для юнацтва

 

316.72:329.78
Шафраньош, О.
    Підходи до трактування феномену контркультури: спроба типологізації [Текст] / О. Шафраньош // Грані. — 2019. — Том 22. — № 3. — С. 52-61. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

- Анотація

- молодіжні рухи середнього класу; шістдесятники; хіпі; бітники; субкультури, нові ліві; культурна опозиція; контркультура, яка виникла в 50-70-ті рр. ХХ ст. в США та Західній Європі;

- Ч. Рейч (американський соціолог) описав нове покоління, "Свідомість ІІІ" - контркультуру, нову культуру, яку він ідентифікує з молоддю.

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Різноманітні види культури
  • УДК // Полiтичнi і національні рухи та союзи у різних сферах
  • Виставки // Національно-патріотичні молодіжні рухиУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'