Державна бібліотека України для юнацтва

 

347.965.42(437.3+477)
Хоружа, І. Г.
    Порівняльний аспект впровадження інституту медіації в Чехії та Україні [Текст] / І. Г. Хоружа // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — 2017. — Вип. 2 (8). — С. 132-135. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Анотація

- відновне правосуддя, процес примирення

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Посередництво. Спроби досягнення компромісу
  • Виставки // Багатогранна Чехія: історія та сучасністьУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'