Державна бібліотека України для юнацтва

 

75.037(477)"19"
Г67Горбачов, Д. О.
    Авангард: Українські художники першої третини ХХ ст [Текст] / Д. О. Горбачов. — Київ : Мистецтво, 2016. — 320 с. — Укр. та англ. мовами.
ISBN 966-577-225-5

 

- Анотація

У виданні всебічно репрезентовано розвиток авангардного мистецтва в Україні. У ньому подано репродукції понад 300 творів українських майстрів-авангардистів, що нині зберігаються в музеях і приватних зібраннях багатьох країн світу. Серед них праці В. Єрмілова, О. Богомазова, В. і Д. Бурлюка, К. Малевича, О. Архипенка, О. Екстер, В. Меллера, В. Пальмова, М. Синякової, А. Петрицького та багатьох інших художників. У виданні охоплено всі напрями авангардистського руху в Україні – від загальноєвропейьских форм (кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм та ін.) до суто національних (народний футуризм селянки Собачко, супрематизм сіл Вербівка та Скопці). В альбомі подано також текстові матеріали – доповіді, виступи, спогади українських художників-авангардистів.

Автор видання – Дмитро Горбачов, провідний український мистецтвознавець, професор, який багато років присвятив дослідженню феномена українського авангардного мистецтва.

Видання розраховане на спеціалістів та широке коло читачів.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Історія живопису, Школи живопису, напрями, стилі та впливи в Україні
  • Виставки // Василь Седляр - 125 років від дня народженняПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Філія (просп.Перемоги, 60) 1 1
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 9 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'