Державна бібліотека України для юнацтва

 

66.4(4)
С91    Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія / [авт. кол.: А.І. Кудряченко, Є.П. Білоножко, А.Г. Бульвінський та ін.] ; наук. ред. А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова. — Київ : Фенікс, 2014. — 444 с.
ISBN 966-136-171-2

 

- Анотація

У колективній монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму у ХХІ ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновані напрями реформування окремих сфер української політики. Авторами визначена особлива роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

- Зображення

- Теми документа

  • ББК // Політика. Політичні науки
  • Виставки // Багатогранна Чехія: історія та сучасністьПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'