Державна бібліотека України для юнацтва

 

378.091.21:376-056.26]:004
Балинська, Ольга.
    Реалізація інклюзивної освіти у закладах вищої освіти України в умовах цифрової трансформації [Електронний ресурс] / Ольга Балинська, Ольга Барабаш // Право України. — 2023. — № 5. — С. 165-188. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 

- Ключові слова .

вища освіта, інклюзивне середовище, студенти з особливими освітніми потребами, адаптована освітня програма, доступність знань, цифровізація, штучний інтелект

- Анотація

вища освіта, інклюзивне середовище, студенти з особливими освітніми потребами, адаптована освітня програма, доступність знань, цифровізація, штучний інтелект

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Організація навчання з урахуванням особливостей студентів, викладачів та навчальних закладів
  • УДК // Освіта осіб з фізичними, тілесними вадами
  • Інклюзія // Особа з особливими освітніми потребами - член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровідУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'