Державна бібліотека України для юнацтва

 

811.111'276.6:351.74(075.8)
К31Кащук, Мар'яна Григорівна.
    Курс професійної англійської мови для правоохоронців [Текст] : навч. посіб. Ч. 3 / Мар'яна Григорівна Кащук, Роксолана Андріївна Запотічна. — Львів : ЛДУВС, 2023. — 128 с. — Укр. та англ. мовами.
ISBN 617-511-370-7

 

- Анотація

Укладено відповідно до навчальної програми для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з метою підготовки їх до практичних занять, контрольних робіт, заліків, іспитів, поточного чи семестрового контролю.

Вміщено 8 уроків (Units), кожен із яких охоплює тексти та післятекстові завдання лексичного, комунікативного і граматичного характеру.

Для здобувачів вищої освіти, котрі використовуватимуть англійську мову за професією в галузі правоохоронної діяльності та правознавства.

English Course for Law Enforcement Professionals is a specialized textbook, compiled in accordance with the curriculum for applicants for the bachelor degree and aimed at assisting them in preparation for practical classes, tests, credits, exams, current or final control works.

The textbook consists of 8 units, each of which contains texts and post-texts lexical, communicative and grammatical exercises.

For applicants for the bachelor degree, who will use English in their professional activity in the field of law enforcement and jurisprudence.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Професійні та технічні мови. Технолекти — Поліція. Органи охорони громадського порядку — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Література іноземними мовами // Новинки іноземними мовами 2023
  • Література іноземними мовами // Навчальна література
  • Калейдоскоп подій та дат // Rule of Law (до 75-річчя від часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН «Загальної декларації прав людини»)



Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'