Державна бібліотека України для юнацтва

 

821.161.2.09
Kovalenko, K. S.
    Self-alienation as Manifestation of Narrative Strategy in the Story "The Painter" by Taras Shevchenko [Текст] = Самовідчуження як вияв наративної стратегії в повісті "Художник" Тараса Шевченка / K. S. Kovalenko // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 7-14. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

- Анотація

самовідчуження, наративна стратегія, наратологічний аналіз, оповідач, наратор, фокалізація, дискурс, наративна дистанція, іронія

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Літературна критика української літератури
  • Калейдоскоп подій та дат // Геній. Мислитель. Пророк.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'