Державна бібліотека України для юнацтва

 

378.018.8.091.313:37.011.3-051
Балик, Надія.
    STEM-освіта в контексті підготовки майбутніх педагогічних кадрів [Текст] / Надія Балик, Галина Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. — 2021. — № 2. — С. 67-74. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

- Ключові слова .

STEM-освіта, природничо-математична освіта, STEM-практики, підготовка майбутніх педагогів, підготовка фахівця, педагогічна освіта

- Анотація

STEM-освіта (природничо-математична освіта), STEM-практики, підготовка майбутніх педагогів, педагогічна освіта

- Зображення

 
Перша стор.обкл.
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Базова вища освіта
  • УДК // Замкнене навчання без поділу на предмети. Метод проєктів. Активний метод. Інтегративний метод навчання в вищій школі
  • УДК // Вихователі. Вчителі
  • Калейдоскоп подій та дат // Навчаємось. Розвиваємось. Змінюємось (01.09.23)Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'