Державна бібліотека України для юнацтва

 

376.042-053.4-056.36
Непосидяка, О. М.
    Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної активності дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання [Текст] / О. М. Непосидяка, С. А. Михальська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. — 2022. — Вип. 35. — С. 66-72. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

- Ключові слова .

пізнавальна активність, діти дошкільного віку, затримка психічного розвитку, інклюзивне навчання

- Анотація

особливості пізнавальної активності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Освіта осіб з проблемами у навчанні. Розумово відсталі особи
  • УДК // Індивідуальні чинники / фактори
  • УДК // Діти дошкільного віку. Діти, які починають ходити
  • Інклюзія // Інклюзивне навчання
  • Інклюзія // Особа з особливими освітніми потребами - член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровідУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'