Державна бібліотека України для юнацтва

 

351.741(477):340.13(075.8)
С32Сердюк, Ігор Анатолійович.
    Правозастосовна діяльність Національної поліції [Текст] : Збірник тестових завдань : навч.-метод посіб. / Ігор Анатолійович Сердюк, Лілія Миколаївна Сердюк. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 128 с.
ISBN 617-8032-79-1

 

- Анотація

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Правозастосовна діяльність Національної поліції» й із урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, плюралізму підходів до розуміння загальнотеоретичних категорій, що складають понятійно-категоріальний апарат теорій застосування норм права, тлумачення норм права, правових актів, юридичної аргументації, прогалин і колізій у законодавстві, юридичних помилок, а також положень чинного національного законодавства й юридичної практики. Його зміст складають тестові завдання, що у формі логічно-істинних та хибних суджень відображають теоретичні положення про сутність правових явищ, що становлять предмет вивчення цієї навчальної дисципліни.

Видання розраховано на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться актуальними і проблемними питаннями тлумачення та застосування норм права.

- Теми документа

  • УДК // Організація поліції, міліції. Поліцейська служба — Україна — Позитивне право. Правова норма. Законодавчо закріплене право. Письмове право. Дія правової норми. Правила її застосування — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладівПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'