Державна бібліотека України для юнацтва

 

378.018.8.091.313:502/504]:[37.011.3-051:5
Стецула, Надія.
    Формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей засобами STEM-технології [Текст] / Надія Стецула, Леонід Оршанський // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2022. — Вип. 4. — С. 126-137. — Бібліогр. в кінці ст. (20 назв).

 

- Ключові слова .

підготовка фахівця, майбутні учителі, здобувачі вищої педагогічної освіти, навчальна STEM-технологія, екологічна компетентність, навчально-пізнавальна діяльність

- Анотація

підготовка фахівця, майбутні учителі, здобувачі вищої педагогічної освіти, навчальна STEM-технологія, екологічна компетентність, навчально-пізнавальна діяльність

- Зображення

 
Перша стор.обкл.
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Базова вища освіта
  • УДК // Замкнене навчання без поділу на предмети. Метод проєктів. Активний метод. Інтегративний метод навчання в вищій школі
  • УДК // Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія
  • УДК // Вихователі. Вчителі
  • УДК // МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
  • Калейдоскоп подій та дат // Навчаємось. Розвиваємось. Змінюємось (01.09.23)Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'