Державна бібліотека України для юнацтва

 

025.3/.4(075.8)
Ш66Шкіцька, Ірина Юріївна.
    Аналітико-синтетичне опрацювання інформації [Текст] : навч. посіб. / Ірина Юріївна Шкіцька. — 3-є вид., оновл. та допов. — Тернопіль : ЗУНУ, 2022. — 260 с.
ISBN 966-654-673-2

 

- Анотація

У посібнику систематизовано теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Аналітико-синтетичне опрацювання інформації». Крім розгорнутих тез, кожна тема містить список рекомендованої літератури, перелік основних понять, питання і завдання для самоконтролю, тестові питання. У кінці книги розміщено ситуаційні та конструктивні завдання, а також орієнтовний перелік питань до іспиту. Для покращення сприйняття та запам’ятовування інформації автор подає її у вигляді таблиць і схем.

Для викладачів і студентів закладів вищої освіти, які здобувають спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також тих, хто цікавиться питаннями аналізу, згортання, систематизування документальної інформації й упорядкування бібліографії за різними стилями.

- Теми документа

  • УДК // Каталогізація. Техніка каталогізації — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладівПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'