Державна бібліотека України для юнацтва

 

342.9(477)(075.8)
А31    Адміністративне право [Текст] : підручник / М. М. Бліхар, З. Р. Кісіль, Г. Ю. Лук'янова, І. Ю. Хомишин. — Львів : Растр-7, 2022. — 740 с.
ISBN 617-8134-67-9

 

- Анотація

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС.Для здобувачів вищої освіти усіх освітніх рівнів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науковців, державних службовців, працівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, прокуратури та ін.

У підручнику розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб’єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах.

- Теми документа

  • УДК // Адміністративне право в Україні — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладівПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Філія (просп.Перемоги, 60) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'