Державна бібліотека України для юнацтва

 

351.86(477):327(075.8)
Г54    Глобалізаційні виклики сучасності [Текст] : підручник / [авт. кол.: Л. Г. Комаха, І. В. Алексєєнко, В. Л. Гура та ін] ; за заг. ред. Л. Г. Комахи. — Київ : Київський університет, 2022. — 350 с.
ISBN 966-933-024-6

 

- Анотація

У видані комплексно досліджено теоретико-методологічні правові та прикладні аспекти глобалізаційних викликів сучасності. Розглянуто проблеми трансформації функцій і суверенітету держави під тиском діяльності нових акторів міжнародного політичного простору, визначено пріоритети забезпечення національної безпеки України щодо сучасних глобалізаційних викликів. Підручник укладено відповідно до затвердженої робочої програми навчальної дисципліни «Глобалізаційні виклики» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в закладах вищої освіти.

Для магістрів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, а також державних службовців і працівників сектору безпеки.

- Теми документа

  • УДК // Адміністрація з проблеми національної оборони. Військова адміністрація — Україна — Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. зовнішня політика — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладівПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'