Державна бібліотека України для юнацтва

 

323:329.78](4):061.1ЄС
Zub, Svitlana.
    Formulation and Implementation of Youth Policy in the Countries of the European Union: Experiance for Ukraine [Текст] = Формування та реалізація молодіжної політики в країнах Європейського Союзу / Svitlana Zub // Геополітика України: історія і сучасність. — 2022. — № 1 (28). — С. 98-104. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

- Анотація

молодіжна політика, Європейський Союз, Україна, рекомендації Ради Європи, Європейська хартія, відповідальність держави за інтеграцію молоді, вплив на рішення влади

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Політика
  • УДК // Європейський Союз
  • УДК // Політичні та національні молодіжні рухи
  • Калейдоскоп подій та дат // Україна & ЄвропаУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'