Державна бібліотека України для юнацтва

 

341.9(075.8)=111
F97    Fundamentals of Roman Private Law [Текст] = Основи римського приватного права : Guide to practical classes / [compilers L. Shapenko, K. Vodolaskova]. — Kyiv : NAU, 2022. — 48 р. — Англ. мовою.

 

- Анотація

Практикум містить теми і плани практичних знань, основні теоретичні відомості, основні поняття, завдвння та запитання для самоперевірки.

Укладено відповідно до програми дисципліни "Основи римського приватного права".

Для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" спеціальності 081 "Право".

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Міжнародне приватне право. Колізія правових норм. Колізійне право — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів — Англійська
  • Література іноземними мовами // Новинки іноземними мовами 2023
  • Калейдоскоп подій та дат // Rule of Law (до 75-річчя від часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН «Загальної декларації прав людини»)Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'