Державна бібліотека України для юнацтва

 

33.021:658.511(075.8)
Г37Герасименко, Тамара Олегівна.
    Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Тамара Олегівна Герасименко. — 2-е вид., переробл. і допов. — Львів : ЛТЕУ, 2022. — 336 с.
ISBN 617-602-323-4

 

- Анотація

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та методику аналізу господарської діяльності промислових підприємств. Зокрема, охарактеризовано предмет, об’єкти, завдання, функції і метод аналізу господарської діяльності та його організаційно-інформаційне забезпечення. Розглянуто методику аналізу обсягу випуску продукції, доходів, витрат, фінансових результатів, фінансового стану, що супроводжується практичними розрахунками. Для самоконтролю засвоєння матеріалу подано контрольні питання та тестові завдання.

Посібник призначений для здобувачів та викладачів закладів вищої освіти, а також фахівців фінансово-економічних служб підприємств.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Політика. Аналіз — Аналіз виробничого процесу — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Новинки у фонді // Підручники і посібники



Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'