Державна бібліотека України для юнацтва

 

355.11:398(=161.2)
Н20Найден, Олександр Семенович.
    Воїн в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти [Текст] / Олександр Семенович Найден. — Вид. 2-е. — Київ : Стилос, 2020. — 224 с. : 32 с. іл.
ISBN 966-193-130-4

 

- Анотація

Мета цієї книги полягає у висвітленні тієї царини українського менталітету, у якій співвідносяться історичні й фольклорні фактори основних онтологічних питань буттєвості, у якій історична й фольклорна пам’ять творять образ сьогодення в його реальних та уявних рисах. Щодо цього образ воїна найбільш поширений, значущий і показовий, йому немає альтернативи як в усному, пісенно-поетичному фольклорі, так і в народному малярстві. Однак якщо матеріал усного фольклору, в якому фігурує воїн, давно вже зібраний і принаймні поданий описово, то образотворчий матеріал – масова аматорська народна картина – майже зовсім не збирався й не досліджувався. Тому ще одним завданням автора були вироблення стратегії та пошук методологічних принципів розгляду творів усного, пісенно-поетичного та образотворчого фольклору в національно-історичному й загальнокультурному контекстах. У другому, розширеному й доповненому виданні робиться спроба визначити основні риси українського воїна-патріота в нових історичних умовах, коли триває так звана гібридна війна. Для істориків, етнологів, фольклористів, мистецтвознавців та широкого кола читачів.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Солдати. Військовий склад загалом — Український фольклор
  • Новинки у фонді // Світоглядна література
  • Калейдоскоп подій та дат // Українці — нація Героїв!Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'