Державна бібліотека України для юнацтва

 

376.015.3:[316.613.434:316.624-028.16-056.36
Левицький, В. Е.
    Окремі аспекти виникнення та профілактики вербальної агресивної поведінки у підлітків з порушеннями розумового розвитку [Текст] / В. Е. Левицький // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2022. — Вип. 19. — С. 147-157. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

- Ключові слова .

агресивність, вербальна агресія, мовлення, діти з порушеннями розумового розвитку

- Анотація

методика подолання вербальної агресії у шкільному мовленнєвому середовищі, визначення комплексу актуальних завдань корекційно-профілактичної роботи

- Зображення

- Електронні версії документа

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Освіта осіб з проблемами у навчанні. Розумово відсталі особи
  • УДК // Педагогічна психологія. Здатність до навчання
  • УДК // Агресивні емоції. Ворожість
  • УДК // Поведінка з відхиленнями. Соціальна патологія
  • УДК // Словесний. Мовний. Вербальний. Усний. Розмовний
  • Інклюзія // Особа з особливими освітніми потребами - член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровід
  • Психологія // Особливий стан та явища психікиУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'