Державна бібліотека України для юнацтва

 

373.3.016:808.5]:005.57-056.263
Банько, Інна.
    Важливо говорити [Текст] : Формування мовленнєвої та комунікативної компетенції в дітей із вадами слуху / Інна Банько // Дефектолог. — 2021. — № 9-10 (177-178). — С. 18-26. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

- Ключові слова .

мовлення, мовленнєва компетентність, учні із вадами слуху, мистецтво спілкування

- Анотація

мовлення учнів із вадами слуху, мовленнєва компетентність, принципи комунікативної системи навчання мовлення, оволодіння мистецтвом спілкування, мистецтвом слова, культурою мови

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Початкова школа. Початковий рівень
  • УДК // Курс навчання. Предметне навчання
  • УДК // Риторика. Прийоми ораторського мистецтва. Культура мовлення
  • УДК // Спілкування. Обмін інформацією. Інформування. Повідомлення
  • УДК // Глухі. Німі. Глухонімі
  • Інклюзія // Особа з особливими освітніми потребами - член родини: складнощі, соціальна адаптація, психолого-педагогічний супровідУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'