Державна бібліотека України для юнацтва

 

028.6:004.7
Ш70    Шляхи подолання кризи читання: соціальнокомунікаційний та психолого-педагогічний аспекти [Текст] : монографія / [за заг. ред. К. Л. Сізової]. — Кременчук : КрНУ ім. М. Остроградського, 2022. — 193 с.
ISBN 617-7304-11-0

 

- Анотація

Монографія репрезентує різноманітні аспекти вивчення читацької культури як складного феномену, повʼязаного з інтелектуальним і культурним розвитком особистості. Цілком закономірним є звернення авторів до вивчення позитивного впливу читання на розвиток пізнавальних навичок, психологічного потенціалу бібліотерапії у подоланні життєвих криз, запровадження дитиноцентрованого підходу у процесі залучення до читання.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Викладання мистецтва читання (навчання читанню) — Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі
  • Новинки у фонді // Дослідження
  • Виставки // Опануй техніку швидкого читання!Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'