Державна бібліотека України для юнацтва

 

502.17(075.8)
Е45    Екологічна безпека [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Мороз, І. М. Петрушко, О. Н. Кузь та ін.]. — Львів : Львівська політехника, 2021. — 292 c.
ISBN 966-941-624-7

 

- Анотація

У навчальному посібнику розкрито проблеми екологічної безпеки як стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів зокрема (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери), їх вплив на здоров’я людини; аналізуються пріоритетні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній безпеці України.

- Зображення

Перша стор.обкл.
Зміст
Зміст
Зміст

- Теми документа

  • УДК // Захист навколишнього середовища загалом — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Новинки у фонді // Підручники і посібники
  • Виставки // Екологічна грамотність та здорове життяПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
Філія (просп.Перемоги, 60) 1 1
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'