Державна бібліотека України для юнацтва

 

    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки [Текст]. — 2022. — Вип. 1 (96).

 

- Набір

- Статті, розділи

Cross-cultural Peculiarities of Provence Daily Routine in the Novel "A Year in Provence" by Peter Mayle [Текст] = Крос-культурні особливості прованської повсякденності в романі П. Мейла "Рік у Провансі" / S. I. Kovpik, Yu. V. Yelovska // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 15-22. — Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

Female Reception of Prison Experience (A Case Study: the Novel "Roses behind the Bars. Confession about the Women's Prison" by Iryna Ahapieieva) [Текст] = Жіноча рецепція тюремного досвіду (за романом Ірини Агапєєвої "Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму") / O. O. Yurchuk // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 34-41. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Lexical Innovation of COVID-19 Period: Structural and Linguopragmatic Aspects [Текст] = Лексичні інновації періоду COVID-19: структурний та лінгвопрагматичний аспекти / L. M. Chumak // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 165-174. — Бібліогр. в кінці ст. (19 назв).

Self-alienation as Manifestation of Narrative Strategy in the Story "The Painter" by Taras Shevchenko [Текст] = Самовідчуження як вияв наративної стратегії в повісті "Художник" Тараса Шевченка / K. S. Kovalenko // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 7-14. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

Structural and Nominative Factors to Determine the Meaning [Текст] = Структурні та номінативні чинники формування значення медичних термінів у сучасній англійській мові / I. I. Savchuk // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 136-144. — Бібліогр. в кінці ст. (22 назви).

Гунгаризми в північноукраїнських пам'ятках ХVІ-ХVІІ ст. [Текст] / В. М. Титаренко, Л. В. Ящук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 145-154. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

Епістолярій Лазаря Барановича як джерело вивчення динаміки фразеологічного складу української мови другої половини ХVІІ ст. [Текст] / В. В. Денисюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 87-102. — Бібліогр. в кінці ст. (38 назв).

Лексема ПИРІГ у поліському та загальноукраїнському контекстах [Текст] / О. В. Юсікова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 175-183. — Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).

Лексико-фразеологічні особливості говірки села Тріскині Сарненського району Рівненської області [Текст] / Ж. В. Колоїз // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 103-120. — Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).

Метафори дороги в сучасному релігійному дискурсі [Текст] / І. І. Коломієць // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 121-135. — Бібліогр. в кінці ст. (42 назви).

Полісько-слобожанські лексичні паралелі (на прикладі назв посуду та кухонного начиння) [Текст] / М. О. Волошинова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 42-51. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

Феномен писемних діалектних текстів (наївна поезія Північного Підляшшя) [Текст] / Ю. І. Бідношия // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 52-74. — Бібліогр. в кінці ст. (23 назви).

Читаємо "Матінку Кураж" (п'єса Б. Брехта в практиці викладання історії зарубіжної літератури) [Текст] / Н. Г. Колошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 1 (96). — С. 23-33. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'