Державна бібліотека України для юнацтва

 

329.78(477.8)
Багрій, М.
    Просвітницько-виховна діяльність молодого покоління Західної України у товаристві "Пласт" (ІІ половина ХІХ століття) [Текст] / М. Багрій // Історико-педагогічний альманах. — 2018. — Вип. 1. — С. 13-16. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Полiтичнi і національні рухи та союзи у різних сферах
  • Виставки // Національно-патріотичні молодіжні рухиУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'