Державна бібліотека України для юнацтва

 

    Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3.

 

- Набір

- Статті, розділи

Антропоцентризм - провідна ідея творчості основолположника наукової вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинського [Текст] / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 5-9.

Відображення ідей про диференційований підхід до навчання у змісті початкової освіти (40-80-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 76-84.

Вплив чи сприяння? [Текст] / М. І. Сметанський // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 63-68.

Дизайн-проектування статичних аудіовізуальних електронних засобів умовнографічної наочності [Текст] / А. М. Гуржій, В. П. Волонський, Л. П. Ткачова // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 24-31.

Культурологічний контектст розвитку методики навчання літератури [Текст] / Т. О. Яценко // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 51-56.

Модернізація системи середньої освіти на Чернігівщині [Текст] / А. А. Заліський // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 14-16.

Особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах Дніпропетровщини: досягнення, проблеми та перспективи [Текст] / М. Г. Ватковська // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 37-43.

Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту [Текст] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 31-36.

Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 17-23.

Системний підхід до вищої освіти в Україні: освіченість, компетентність, національні цінності [Текст] / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 69-75.

Творчість як педагогічна проблема: тренінг творчості [Текст] / М. М. Савчин, О. І. Гірний // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 43-51.

Упровадження Болонських принципів у контексті реформування системи освітніх послуг країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії [Текст] / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, О. В. Кривоносова // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 91-98.

Шляхи оновлення просвітницької діяльності педагогічного музею України [Текст] / В. М. Малюга // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 57-62.

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'