Державна бібліотека України для юнацтва

 

63.3(4Укр)я73
K93Kurylo, V. S.
    History of Ukraine [Текст] : навч. посіб. / V. S. Kurylo, V. F. Semystyaha, T. V. Stepykina ; [V.S. Kurylo, V.F. Semystyaha, T.V. Stepykina]. — Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2009. — 348p. — Авт. вказані над вих. дан. - Англ. мовою.
ISBN 966-617-200-9

 

- Анотація

Огляд історії України від найдавніших часів до сьогодення подано із сучасної точки зору на минувщину нашої держави.

Книга відповідає діючим програмам і навчальним планам, до кожної теми додаються запитання для самоперевірки й самоконтролю, що має сприяти більш ефективному вивченню студентами навчального матеріалу.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів неісторичних спеціальностей з англійською мовою навчання вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, а також учителів, науковців, усіх, хто бажає отримати глибші знання з історії українського народу.

The review of history of Ukraine from ancient to recent times is done from the modern point of view on the past of our country.

The text edition satisfies the requirements of the current syllabi and curricula; each topic is supplemented with assignments for self-control and self-checking which should facilitate effective knowledge acquirement.

The text edition is recommended for the students who specialize in the subjects other than history and study in the higher educational establishments of the I–IV levels of accreditation with English as the language of study, as well as for teachers, professors, scientists, everybody who would like to gain a more profound knowledge of history of the Ukrainian people.

- Зображення

- Теми документа

  • ББК // Історія України
  • ББК // Англійська мова
  • Виставки // We are Ukrainians
  • Виставки // This is Ukraine (до Дня Незалежності України)
  • Виставки // Discovering Ukraine
  • Виставки // Ukraine Forever (до Дня Незалежності України)Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'