Державна бібліотека України для юнацтва

 

316.346.32-053.6:316.32(477)
Ковнєров, О.
    Проблеми українського молодіжного середовища в глобалізаційному світі [Текст] / О. Ковнєров // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства. — 2018. — Вип. 1 (8). — С. 90-98. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Анотація

- молодь, глобалізація, соціальне середовище, державна політика, світоглядна та ментальна позиція молодої людини.

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // За віком — Особи юного віку. Підлітки. Особи підліткового віку
  • Виставки // Вільні! Креативні! Успішні!
  • УДК // Глобальні суспільстваУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'