Державна бібліотека України для юнацтва

 

37.07:316.46
Товканець, О. С.
    Концепція лідерства в освітньому менеджменті [Текст] / О. С. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія". — 2018. — Вип. 2 (8). — С. 39-43. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

- Зображення

 
Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Лідерство
  • Путівник підприємця // ЛідерствоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'