Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.137.5(477)
Веселов, М. Ю.
    Правовий статус особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні [Текст] / М. Ю. Веселов, М. Ю. Гаврилюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2019. — Вип. 2 (86). — С. 105-115. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

- Анотація

- діти, суспільно небезпечне діяння, примусові заходи виховного характеру, ювенальна юстиція.

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Кримінально-процесуальне право. Ведення кримінальних справ
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'