Державна бібліотека України для юнацтва

 

342.9.086:347.51-053.2(477)
Корнієнко, М. В.
    Деякі особливості адміністративної відповідальності дітей згідно з чинним законодавством України [Текст] / М. В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2018. — Вип. 2 (82). — С. 162-169. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Анотація

- малолітні, неповнолітні, відповідальність неповнолітніх, заходи впливу.

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Адміністративне право — Цивільна відповідальність загалом — Україна
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'