Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.137.5:[343.92:007](477)
Ковальчук, В. П.
    Вплив насильства та жорстокості в засобах масової інформації на протиправну поведінку неповнолітніх [Текст] / В. П. Ковальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2018. — Вип. 1. — С. 259-267. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

- Анотація

- агресивність в ЗМІ, Інтернет, протиправна поведінка неповнолітніх.

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • Виставки // Неповнолітні та право
  • УДК // Провадження у справах неповнолітніх, молоді
  • УДК // Вплив фізичних чинників на злочинність
  • УДК // Діяльність і організація. Загальна теорія комунікацій і управління (кібернетика). Соціальна інженеріяУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'