Державна бібліотека України для юнацтва

 

364-57:376.018.3(477)
Позднякова, О. П.
    Українські освітньо-реабілітаційні заклади: науково-дослідний аспект [Текст] / О. П. Позднякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 129-138. — Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).

 

- Анотація

- історія становлення українського освітньо-реабілітаційного напряму організації, змісту та процесу допомоги дітям із психофізичними порушеннями, наукові досягнення провідних вчених України.

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша

- Електронні версії документа

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Реабілітаційні центри — Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб. Спеціальні школи в Україні
  • Інклюзія // Реабілітація осіб з особливими потребамиУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'