Державна бібліотека України для юнацтва

 

378.015.31:17.022.1-057.87
Сопівник, І.
    Моніторинг ціннісних орієнтацій сучасної молоді [Текст] / І. Сопівник, В. Мацола // Освітній простір України. — 2019. — Вип. 16. — С. 181-186. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Анотація

- цінності сучасних старшокласників і студентів: освітні, життєвоважливі, родинні, професійні, соціальні, матеріальні, ігрові, пов’язані з владою та із самоствердженням, конформістичні.

- Зображення

- Електронні версії документа

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Судження стосовно моральних цінностей. Моральні цінності, стандарти. Імідж. Репутація
  • Виставки // До Дня молоді в Україні
  • АББД "Молодь України" // Виховання та дозвілля молодіУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'