Державна бібліотека України для юнацтва

 

342.951:349.24:331.91-053.6
Шашкова-Журавель, І. О.
    Деякі питання реалізації Україною міжнародно-правових норм про працю неповнолітніх: адміністративно-правовий аспект [Текст] / І. О. Шашкова-Журавель // Наукові записки Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Серія: Право. — 2019. — Вип. 7. — С. 164-170. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Адміністративне право окремих галузей — Умови праці — Міжнародне регулювання та організація праці — Україна
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'