Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.137.5:343.144(477)
Проценко, О. О.
    Верифікація показань під час допиту неповнолітнього підозрюваного [Текст] / О. О. Проценко // Юридична психологія. — 2019. — № 2 (25). — С. 86-92. — Бібліогр. в кінці ст.

 

- Анотація

- кримінальне провадження, досудове розслідування, слідчі (розшукові) дії, верифікація неправдивих показань.

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • Виставки // Неповнолітні та право
  • УДК // Допит звинуваченого. Визнання провини. Зізнання
  • УДК // Провадження у справах неповнолітніх, молодіУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'