Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.137.5:343.85(100)
Ільченко, О. В.
    Міжнародний досвід застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх [Текст] / О. В. Ільченко // Правові горизонти. — 2018. — № 8 (21). — С. 90-95. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Кримінально-процесуальне право. Ведення кримінальних справ
  • УДК // Попередження злочинів. Профілактика злочинності. Превентивні заходи. Соціальні заходи щодо попередження злочинів
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'