Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.91-053.6(477)
Алєксєєва, О. В.
    Групи ризику дітей в Україні: кримінологічний аналіз [Текст] / О. В. Алєксєєва, О. М. Опанасюк // Наука і правоохорона. — 2019. — № 1 (43). — С. 182-187. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Анотація

- родини соціального ризику - це родини біженців і вимушених переселенців, родини з асоціальною багатодітністю, неповні сім’ї.

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Види злочинців, правопорушників
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'