Державна бібліотека України для юнацтва

 

349.2:331.45-053.6(477)
Кисель, А.
    Правове регулювання охорони праці неповнолітніх [Текст] / А. Кисель // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 10. — С. 73-78. — Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

 

- Анотація

- праця молоді, умови праці, робочий час

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Трудове право
  • УДК // Засоби захисту на виробництві. Виробнича безпека (охорона праці)
  • Виставки // Неповнолітні та правоУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'