Державна бібліотека України для юнацтва

 

811.161.2‘243(075.8)
Н15    Навчальні тексти з мовної підготовки [Текст] : навч. посіб. / [О.О. Резван, О.В. Кір'янова, О.Ю. Малюкова, О.С. Пономарьов]. — Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. — 194 с.
ISBN 966-695-475-9

 

- Анотація

Мета посібника – сформувати в студентів мовну діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення).

Посібник містить тексти, що супроводжуються пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або часткове зняття труднощів до початку процесу читання, і граматичними

післятекстовими вправами, мета яких – перевірити розуміння прочитаних текстів на різних рівнях (слів, словосполучень, речень, загального змісту, деталей змісту) і сформувати вміння отримувати необхідну інформацію з тексту, узагальнювати її та викладати в усній і письмовій формі у вигляді планів, тез, анотацій, рефератів.

Призначений для роботи з іноземними студентами 1–4 курсів усіх спеціальностей.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Українська мова — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Виставки // Мова - одяг думокПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'