Державна бібліотека України для юнацтва

 

343.988-053.6
Романенко, О. В.
    Напрями психопрофілактики віктимної поведінки неповнолітніх [Текст] / О. В. Романенко // Юридична психологія. — 2018. — № 2 (23). — С. 72-82. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

- Анотація

- правосвідомість, соціалізація, віктимна поведінка, вікові особливості, соціально-перцептивне передбачення, психопрофілактична робота

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • Виставки // Неповнолітні та право
  • УДК // ВіктимологіяУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'