Державна бібліотека України для юнацтва

 

346.548(477)(075.8)
М50Менів, Л. Д.
    Цивільно-правовий захист прав споживачів [Текст] : практикум / Л. Д. Менів. — Ірпінь : УДФС України, 2019. — 162 с.
ISBN 966-337-514-4

 

- Анотація

Практикум «Цивільно-правовий захист прав споживачів» є одним із перших видань в Україні, який розкриває практичні проблеми цивільно-правового захисту прав споживача.

Він підготовлений у межах магістерської програми «Охорона і захист цивільних прав». Практикум складається із запитань і завдань для самоконтролю знань, тестових завдань, задач, творчих завдань, списку рекомендованих джерел.

Метою практикуму є формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з цивільно-правового захисту прав споживачів, визначення напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства у цій сфері в умовах інтеграції України до стандартів ЄС, а також допомогти студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати задачі та набути досвіду складання процесуальних документів.

Розрахований на студентів, викладачів, аспірантів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами цивільно-правового захисту прав споживачів.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Регулювання особливих аспектів ринкових відносин: захист споживачів, здоров'я населення та безпека — Україна — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Виставки // Ти особистість, ти громадянинПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'