Державна бібліотека України для юнацтва

 

336.74:004.738.5](477)
Чайковська, М. А.
    Перспективи розвитку в Україні цифрової валюти [Текст] / М. А. Чайковська, Д. В. Коваль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2019. — Вип. 33. — С. 212-215. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 

- Анотація

- криптовалюта, Bitcoin, майнинг, цифрова валюта, блокчейн

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Гроші. Грошовий обіг. Валюта
  • Путівник підприємця // Криптовалюта — УДК // Інтернет — УДК // УкраїнаУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'