Державна бібліотека України для юнацтва

 

347.77/.78(477)(075.8)
П68    Право інтелектуальної власності [Текст] : підручник / [авт. кол.: С.Б. Булеца, О.В. Верейці, Н.Т. Головацький та ін.] ; за заг. ред. С.Б. Булеци, О.І. Чепис. — Ужгород : РІК-У, 2019. — 488 с.
ISBN 617-7692-23-1

 

- Анотація

Інтелектуальна діяльність була і є одним із найважливіших аспектів людського життя, адже саме вона дає нам можливість реалізувати свої здібності, розкрити таланти та втілити нові ідеї.

Підручник розкриває зміст основних інститутів права інтелектуальної власності (авторського права та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності); містить аналіз міжнародних документів, національного законодавства, законодавства країн Європейського Союзу та судової практики.

Видання буде цікавим та корисним для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, а також для всіх, хто цікавиться сферою інтелектуальної власності.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Промислова, комерційна (торговельна), наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо — Україна — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Виставки // Ти особистість, ти громадянинПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'