Державна бібліотека України для юнацтва

 

821.161.2.09:316.7
Легкий, М.
    Проза Івана Франка як психобуттєвий та соціокультурний феномен. Загальні зауваги [Текст] / М. Легкий // Слово і Час. — 2019. — № 2. — С. 12-25. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 

- Зображення

Перша стор.обкл.
Інша
Інша
Інша

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Літературна критика української літератури — Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя
  • Виставки // Франко Іван Якович -165 років від дня народженняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'