Державна бібліотека України для юнацтва

 

342(477)(075.8)
К65    Конституційне право України [Текст] : підручник / [авт. кол.: І.М. Алмаші, М.М. Алмаші, А.В. Белюга та ін.]. — 8-е вид., переробл. та допов. — Ужгород : Гельветика, 2018. — 410 с.
ISBN 966-916-525-1

 

- Анотація

Оволодіння галуззю конституційного права необхідне не лише для представників юридичних спеціальностей. Знання норм чинної Конституції України необхідне кожному пересічному громадянину.

Так, незнання гарантованих Конституцією прав і свобод призводить до їхнього порушення, а в майбутньому – до незнання механізмів їх захисту.

Обізнаність в конституційному праві України дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях на якій би роботі вона не працювала та які б посади не займала. Знання Конституції України безумовно дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої країни, покращити рівень їхнього життя, у випадку порушення прав – допомогти їх відновити, а також не бути осторонь політичних подій, які відбуваються в державі та суспільстві.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Державне право. Конституційне право. Адміністативне право в Україні — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів
  • Калейдоскоп подій та дат // Я і КонституціяПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'