Державна бібліотека України для юнацтва

 

94(477)(092)
Бежнар, Г. П.
    Консолідуюче значення концепту релігійності в контексті історіософських студій М. Костомарова [Текст] / Г. П. Бежнар // Нова парадигма. — 2014. — Вип. 120. — С. 65-74. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

- Анотація

- релігійність як риса українського національного характеру крізь призму українського романтизму у творчому доробку М. Костомарова

- Зображення

- Джерело

- Теми документа

  • УДК // Історія України — Виклад матеріалу у вигляді біографії
  • Виставки // Костомаров Микола Іванович - 205 років від дня народженняУкраїнський Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'