Державна бібліотека України для юнацтва

 

341.1/.8:341.215.4(075.3)
М58    Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини [Текст] : посіб. для підготов. до ЗНО / [Т.Л. Сироїд, О.А. Гавриленко, Є.Б. Тітов, Л.О. Фоміна] ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. — 292 с.
ISBN 617-7555-45-1

 

- Анотація

У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях сучасного міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Посібник складається з 25 розділів - Міжнародне право і 16 розділів -- Міжнародний захист прав людини, викладених у чіткій послідовності. У ньому в легкій та доступній формі висвітлено поняття, юридичну природу та сферу дії сучасного міжнародного права, подано короткий виклад основних етапів становлення та розвитку міжнародного права, з’ясовано співвідношення міжнародного публічного і національного права, подано систему й структуру міжнародного публічного права, охарактеризовано основні галузі міжнародного публічного права. У розділі Міжнародний захист прав людини авторами охарактеризовано правову та інституційну основу захисту прав усіх категорій осіб: дітей, жінок, біженців, вимушених переселенців, осіб, позбавлених волі та ін.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Міжнародне публічне право — Фізичні особи, людина у міжнародному праві. Міжнародне цивільне право — Підручники та навчальні посібники для середньї школи
  • Підручники та посібники // Підготовка до ЗНО
  • Виставки // Ти особистість, ти громадянинПримірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'