Державна бібліотека України для юнацтва

 

811.111:930.85(410)(075.8)=111
P80Polonska, T.
    Culture and Art of Great Britain [Текст] = Культура і мистецтво Великої Британії : навч. посіб. / T. Polonska. — Киев : САМ, 2017. — 94 р. — Англ. мовою.
ISBN 966-8714-24-5

 

- Анотація

Навчальний посібник є основним засобом оволодіння учнями старшої школи змістом англомовного елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії».

Створення посібника сприятиме подальшому розвиткові у старшокласників іншомовної комунікативної компетентності, передусім такого її складника як соціокультурний, який передбачає опанування учнями загальнокультурними, країнознавчими і лінгвознавчими знаннями та навичками спілкування.

Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям англійської мови ЗНЗ, методистам з іноземних мов ІППО, авторам підручників і посібників, студентам мовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

- Зображення

- Теми документа

  • УДК // Англійська мова — Історія цивілізації. Історія культури — Велика Британія (Великобританія). Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — Підручники та навчальні посібники для університетів, вищих навчальних закладів — Англійська
  • Виставки // The UK. Welcome to Great! (до Національного свята Великої Британії)Примірники
Місцезнаходження Кількість В наявностi
ЦБ (просп.Голосіївський 122) 1 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'